Sławomir Elsner, Uwe Wittwer: FIVE, 28 września – 16 grudnia

Gallery TakeoverMaciej Andrzejczak, Anna Kołacka, Sebastian Trzoska, September 7 – 22

Antoni Starowieyski: Pobocza, 16 czerwca – 25 lipca 2023

Naoki Fuku: Study of Human Mind, 13 maja –  15 czerwca 2023

Grantha: Emilia Bohdziewicz, Mateo Cohen Monroy, Nunzio de Martino, Jolanta Owidzka, 7 marca –  5 maja 2023

Wiktor Dyndo: Data, 25 listopada –  24 lutego 2023

Copyright  ©  Galeria Szydłowski  2023