Wojciech Fangor, Andrzej Rysiński "Defragmentacje", 1 marca - 31 maja 2007

Stefan Krygier "Defragmentaryzm cd", 1 czerwca - 31 sierpnia 2007

Copyright  ©  Galeria Szydłowski  2023