Wojciech Fangor

Urodził się w 1922 roku w Warszawie. Studiował w pracowni Felicjana Kowarskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie następnie wykładał w latach 1954 - 1961. Debiutował w 1949 roku w Klubie Młodych Artystów i Naukowców. Był współtwórcą realizmu socjalistycznego w Polsce i autorem najbardziej znanych dzieł tego okresu. Był współtwórcą światowych sukcesów polskiego plakatu. Otworzył rozdział environment w sztuce światowej. Swoimi obrazami konstytuował op-art. Jest autorem koncepcji pozytywnej przestrzeni iluzyjnej. W twórczości ostatniego ćwierćwiecza zobrazował swoją sytuację w świecie mediów elektronicznych, w rzeczywistości przewartościowań wagi oryginału i autentyczności, fundamentu i tradycji. W 1961 roku opuścił Polskę. W latach 1962 - 64 przebywał w Paryżu. Następnie w latach 1964 - 1965 w Berlinie na Stypendium Forda. W 1966 roku osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował m.in. z nowojorską "Galerie Chalette". W latach 1966 - 83 wykładał na Fairleigh Dickinson University, Madison, N.Y. W latach 1967 - 68 wykładał w Harvard University. W 1999 powrócił do Polski, gdzie pozostał aż do śmierci w październiku 2015 r.

Copyright  ©  Galeria Szydłowski  2019