Wojciech Fangor

 

Copyright  ©  Galeria Szydłowski  2021