Jolanta Owidzka

Jolanta Owidzka urodziła się w Radomiu w 1927 roku. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1945-1950. Dyplom uzyskasła w 1952 roku w pracowni tkaniny pod kierunkiem prof. Eleonory Plutyńskiej. W latach 1952-1957 pracowała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Z Danutą Szarras pracowała nad tematem „Rola tkaniny we współczesnym wnętrzu mieszkania”. Od 1952 roku bierze czynny udział w życiu artystycznym, należy do grupy twórców, którzy inicjowali nowe kierunki w polskiej tkaninie. W 1962 roku w Muzeum Kantonalnym Sztuk Pięknych w Lozannie bierze udział w wystawie polskich twórców, która przyczyniła się do spopularyzowania w świecie polskiej tkaniny artystycznej. Prowadzi działalność pedagogiczną w swojej pracowni w Warszawie, w ośrodkach szkoleniowych i na uczelniach Stanów Zjednoczonych, Holandii, Izraela, Japonii. Uczestniczyła w prestiżowych pokazach międzynarodowych, zrealizowała pięćdziesiąt monumentalnych tkanin do wnętrz budynków użyteczności publicznej.

Copyright  ©  Galeria Szydłowski  2019